Kısırlaştırma ameliyatı genellikle diğer cerrahi işlemlere kıyasla daha uygun bir fiyata sahiptir.

Kısırlaştırma operasyonunun fiyatlandırmasında,  kısırlaştırılacak evladın, kedi, köpek, dişi veya erkek olması, kilo ve yaşı, öncesine ait bir hastalığının olup olmadığının tetkik edilip edilmemesi,   operasyon öncesi yapılması gereken kan sayımı ve radyolojik tetkiklerin yapılıp yapılmaması, katı anestezi veya gaz anestezisi yöntemlerinden hangisinin seçildiği, operasyon yöntemi, operasyonu yapılacak hekim ve yardımcı sağlık personeli sayısı, operasyon sonrası uyandırma gibi  birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.

Küçük veya büyük her operasyon, her cerrahi müdahale risk barındırmakta olup ciddi bir bilgi birikimi ve özen istemektedir. Bu risklerin en aza indirilmesi, usulüne uygun tıbben gerekli iş ve işlemlerin yapılması, olabilecek her türlü olumsuz durumda müdahale imkân ve kabiliyetine sahip olmayı gerektirir.  Bu riskler, operasyonun yapıldığı kliniğin tıbbi donanımına, operasyonun yapılacağı steril müstakil bir ameliyathanesinin olup olmamasına, operasyon hazırlık, sterilizasyon ve hijyen kurallarına uygun hareket edilip edilmemesine ve operasyonu yapacak uzman veteriner hekimlerin deneyimine bağlıdır.

Evlat sahibi olup kısırlaştırma operasyonu yaptırmak isteyen dostlarımızın, tüm bu hususları göz önüne alması, operasyonun fiyatının, yukarıdaki işlemlerin yapılıp yapılmamasına göre farklılık göstereceği ve yalnızca verilen fiyat üzerinden bir tercih yapılmasının  doğru bir yaklaşım olmayacağı hususuna dikkat etmeleri önemli hatırlatılır.

Doğaldır ki, risk alarak yukarıda belirtilen hiçbir tetkiki yapmadan, katı anestezi yöntemiyle, gerekli ameliyathane ve hijyen kurallarına uymadan yapılacak operasyonun fiyatı ile tıbben gerekli olan ve bir maliyeti olan  tüm bu işlemleri yaparak gerçekleştirilecek operasyonun fiyatı arasında bir fark olacaktır

 
veteriner batıkent,ankara,hayvan hastane,veteriner klinik,en iyi veteriner, batıkent veteriner,köpek,kedi,kuş,kardelen,kısırlaştırma,aşılama,acil, veteriner,en ucuz veteriner,hekim,kısırlaştırma,kuduz,aşılama,hastalık,sokak