Değerli Hasta Sahibimiz, 

Veteriner hekimler, hayvan ve dolaylı olarak da insan sağlığını ilgilendiren hususlarda faaliyet gösterirler.  Kanunların kendilerine vermiş olduğu yetkiyle serbest veteriner hekim olarak mesleklerini icra ederken, yine mevzuatın öngördüğü nitelikleri, gerekli izin ve şartları oluşturarak tamamen kendi öz sermayeleriyle "Veteriner Klinikleri, Poliklinikleri, Hastaneleri" açar, tüm bu giderleri bizzat kendileri karşılarlar. Bir kliniğin açılması ve faaliyetini sürdürmesi için bugün milyonlarca lira yatırım yapılması gerekmektedir. Üstelik Veteriner Hekimler faaliyetlerini sürdürürken, hemen hemen her devlet kurumu ve yerel yönetimle bizzat muhatap olmakta, bu kurum ve kuruluşların idari ve hukuki taleplerini karşılamak  zorunda kalmaktadırlar. İşletmenin açılmasında Devletin veya kamunun hiç bir maddi katkısı bulunmamaktadır. Bilakis, hekimler, hekimlik mesleğinden belki de daha fazla bu bürokratik işlerle uğraşmaktadırlar. Bu çerçevede Veteriner Klinikleri birer ticari işletme olup, Bölge Veteriner Hekimler Odasının belirlemiş olduğu  ücret tarifesinde belirtilen asgari tutarlar üzerinden hizmetlerini fiyatlandırmaktadır. 

Serbest Veteriner Hekim olarak faaliyet gösteren bütün veteriner hakimler, bu asgari ücret tarifesine uymak zorunda olup, aksi davranışlar karşısında cezai müeyyide ile karşı karşıya kalırlar. 

Bu kapsamda, 1999 yılında kurulan ve halen faaliyetini sürdüren Petland Veteriner Kliniği, kurulduğu günden bugüne kadar ücret politikasında üyesi bulunduğu AVHO ücret tarifesini uygulamaktadır.

Petland Veteriner Kliniği, sokak hayvanlarına ise, hayvan severlerin katkısıyla imkanları ölçüsünde yardım etmekte ve indirim uygulamaktadır.

Ödemeler; uygulama, teşhis ve tedavi öncesi alınmakta olup, Kliniğimizce verilen tüm hizmetleri kredi kartı ile ödemeniz mümkündür.

Değerli hasta sahibimiz,

Öncelikle, veteriner kliniği ve veteriner hekim seçme hakkınızın olduğunu bilmenizi, bu seçimi yaparken, kanun ve mevzuata uygun kurulmuş ve faaliyet gösteren Klinik ve Veteriner Hekimler arasından seçiminizi yapmanızı önemle hatırlatırız.

Veteriner Kliniğimizde, Ankara Veteriner Hekimleri Odasınca belirlenen asgari ücret tarifesi, bu tarifede yer almayan işlemler için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ücret Listesi uygulanmaktadır.

 

Lütfen ilgili linkin üzerine tıklayınız veya karekodu telefonunuzla okutunuz.

https://www.avho.org.tr/wp-content/uploads/2024/07/2024-2-Pet-Asgari-revize.pdf

 

 

                                       

 

 

 

veteriner batıkent,ankara,hayvan hastane,veteriner klinik,en iyi veteriner, batıkent veteriner,köpek,kedi,kuş,kardelen,kısırlaştırma,aşılama,acil, veteriner,en ucuz veteriner,hekim,kısırlaştırma,kuduz,aşılama,hastalık,sokak